BAŞAK TIP MERKEZİ

**Tıp Merkezimizin Kalite Politikası**

 

 Biz Özel Başak Tıp Merkezi olarak, hasta odaklı kaliteli sağlık hizmetlerini sunmayı taahhüt ederiz. Hasta memnuniyetini ve sürekli iyileştirmeyi esas alarak, aşağıdaki prensiplere bağlı kalmayı hedeflemekteyiz.

 

1. **Hasta Memnuniyeti:** Hasta ve hasta yakınlarının ihtiyaçlarına saygı göstererek, onların memnuniyetini sağlamak için çalışacağız.

 

2. **Uzmanlık ve Yetkinlik:** Uzmanlık ve yetkinlik seviyemizi sürekli olarak artırarak, en iyi sağlık hizmetlerini sunmaya odaklanacağız.

 

3. **Sürekli İyileştirme:** Hizmetlerimizi sürekli olarak gözden geçirecek, geri bildirimleri dikkate alacak ve sürekli iyileştirmeye odaklanacağız.

 

4. **Etik Değerler:** Hasta mahremiyetine ve etik standartlara saygı gösterecek, şeffaf ve dürüst bir iletişim politikası izleyeceğiz.

 

5. **Çalışan Memnuniyeti:** Çalışanlarımızın memnuniyetini ve motivasyonunu artırmak için adil bir çalışma ortamı sağlayacağız.

 

6. **Teknolojik Gelişmeleri Takip:** Sağlık sektöründeki teknolojik gelişmeleri takip ederek, en yeni ve etkili tedavi yöntemlerini hastalarımıza sunacağız.

 

7. **Çevresel ve Toplumsal Sorumluluk:** Çevresel ve toplumsal sorumluluklarımızın farkında olarak, sürdürülebilir bir yaklaşım benimseyeceğiz.

 

Bu kalite politikası, Tıp Merkezi'nin her seviyesinde benimsenir ve uygulanır. Sürekli iyileştirmeyi ve hasta odaklı yaklaşımı teşvik ederek, toplumumuzun sağlık ve refahına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

 

 

Temel İlke Ve Hedeflerimiz;

 

 

1. **Hasta Merkezli Yaklaşım:** Hastaların sağlık ve refahı önceliklidir. Tıp merkezimiz, hasta memnuniyetini artırmak ve hastaların ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösterir.
 
2. **Kaliteli Sağlık Hizmeti:** En yüksek kalitede sağlık hizmeti sunmayı amaçlar. Bu, güncel tıbbi teknoloji ve uygulamaların kullanımını içerir.
 
3. **Eğitim ve Araştırma:** Personelini sürekli olarak eğitmek ve tıp alanında araştırma yapmak için kaynak sağlar. Bu, tıbbi bilgi ve uygulamalarda sürekli gelişimi teşvik eder.
 
4. **Etik İlkeler:** Etik değerlere bağlı kalır ve hasta mahremiyeti, adalet, dürüstlük ve saygı gibi temel prensipleri ön planda tutar.
 
5. **Toplum Hizmeti:** Toplumun sağlık ihtiyaçlarına duyarlılık gösterir ve toplumsal refahı artırmak için çeşitli sağlık programlarına katılır.
 
6. **Sürdürülebilirlik:** Uzun vadeli başarı için finansal ve operasyonel sürdürülebilirliği sağlamaya odaklanır. Bu, kaynakların etkin kullanımını, çevresel sorumluluğu ve kurumsal yönetim standartlarını içerir.